Om Bornholm!


Bornholm kan i historien føres tilbage til ca. 900 år efter Kr. F. og havde dengang navnet Burgundialand og sin egen Konge. Der er fundet arabiske mønter fra handelen på de russiske flodmundinger fra 7.- 8.- og 9.- århundrede. Senere i 1075 optræder et nyt navn. Befolkningen i Skåne i år 1075 omtaler Øen som Holmen, fordi den var en sikker ankerplads og "Danmarks mest besøgte "havn".

Der findes tyske, engelske og nederlandske mønter fra det 9.- l0.- og 11.- århundrede ligesom Slesvig stadsret i år l200 meddeler at bornholmske købmænd bor der. Dette fortæller om Bornholms gamle betydning for handelsvejene i Østersøen

Bornholm er kendt over hele Europa for sin rige natur. Der findes kun få steder i verden, hvor man inden for et geografisk område på 35 x 45 km kan opleve alt fra stejle klippeskrænter over store skovområder med vandfald til lange hvide sandstrande og mod syd store klitter. Et særligt mildt klima betyder, at der er en fauna som adskiller sig betydeligt fra det resterende Danmark. Figentræet og morbærtræet vokser vildt flere steder.

Den naturmæssige mangfoldighed afspejler sig også i det bornholmske erhvervsliv. Alle tænkelige brancher er repræsenteret. En række virksomheder er på exportmarkederne fordi det lokale hjemmemarked er begrænset. Der produceres fiskeprodukter, salmonellafri landsbrugsprodukter, industrielle specialmaskiner og emballage. Byggeriet omfatter også opgaver i Sverige og i Tyskland. Inden for forskning, kultur og undervisning er etableret centre som har indledt samarbejder med øvrige Østersø-lande.

Bornholm er et godt velfungerende samfund med ca. 40.000 mennesker, svarende til en normal mellemstor dansk provinsby.Bornholms historie er igennem alle tidsperioder helt forskellig fra resten af Danmarks historie.Øens beliggenhed har igennem krigstid haft andre fjender og i fredstid andre kontakter til handel.Dette har givet en meget rig arkæologi - faktisk bliver en tredjedel af alle danefæ fundet på Bornholm. Tusindvis af små guldfigurer - de såkaldte Guldgubber, og sølvskatte er bare nogle eksempler.Også det seneste århundrede er forløbet anderledes end resten af Danmark og Norden.