På Bornholms grund ca. 590 km2. strømmer et halvt hundrede bække og åer mod havet og i 25 af disse foregår en naturlig havørredproduktion. Den bornholmske havørred har i årtusinder kunnet klare sig selv, - og det skyldes at forholdene i vandløbene er optimale. Der er rent, hurtigstrømmende og iltrigt vand med gode gydebanker.

Der kan skrives tykke bøger om kystfiskeri efter havørreder, men det bedste er først og fremmest at være på kysten med noget fornuftigt grej, lidt teknik, det lære man hurtigt, - og så drejer det sig om at fiske og have sit agn i vandet, - jo større er chancen. Østersøen venter.

Flere Informationer: Svanekeferie (+45) 41 60 20 80.
Køb fisketegn online. Klik her

Vi udlejer huse og lejligheder på Bornholm, isoleret til vinterbrug.

Fisken var for brun og blev sat tilbage i vandet, kystlinien ved Svaneke